+(31) 578 23 45 67

Reis voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Grandeur Travel voor reisagentschapsdiensten

Standaard: 31 januari 2023

  1. Toepasselijkheid

1.1. Algemene voorwaarden van Grandeur Travel, verder genoemd ‘het reisbureau’.
1.2. Het reisbureau werkt op basis van deze voorwaarden uitsluitend als tussenpersoon bij de bemiddeling van reisdiensten, zoals het vervoer (bijvoorbeeld de vlucht), hotelovernachtingen en andere toeristische diensten (zoals excursies, autohuur, etc.). Alle reisdiensten worden geleverd door exploitanten, hoteliers, accommodatieverschaffers en andere dienstverleners (zoals touroperators). De contractuele relatie met betrekking tot genoemde reisdiensten is rechtstreeks en onmiddellijk tussen de reisdeelnemers (de klanten van reisbureaus) en de respectievelijke hoteliers, accommodatieverschaffers, organisatoren of andere dienstverleners. Het reisbureau ontvangt de reisaanvraag of reserveringen van reisdeelnemer/klant en bemiddelt bij het afsluiten van de reisovereenkomst met dienstverleners.
1.3. Bij boekingen zijn de contractuele afspraken maatgevend, zoals ze door de reisdeelnemer/klant met de organisator of de andere dienstverleners zijn gemaakt, met inbegrip van de (leverings)voorwaarden van de organisator of andere dienstverleners. Het reisbureau (Grandeur Travel) is contractueel geen partij.

  1. Registratie / reservering / reisinformatie

2.1. Bemiddelingsaanvragen of reserveringen kunnen schriftelijk, mondeling, telefonisch of via elektronische middelen (via de website of per e-mail bijvoorbeeld) worden gedaan. Hierdoor geeft de reisdeelnemer/klant opdracht aan het reisbureau te bemiddelen bij een reisovereenkomst tussen hem en de andere dienstverleners.
2.2. De reiziger is contractueel gebonden aan de aanvraag, reservering of boeking.
2.3. De contractverplichting van het reisbureau is beperkt tot de administratieve bemiddeling van de reisdiensten. Het reisbureau wijst iedere aansprakelijkheid of garantie af, en ook met betrekking tot door het reisbureau aan de reiziger verstrekte informatie over de reis is het reisbureau niet aansprakelijk.

  1. Boekingsbevestiging

3.1. Registraties/boekingen worden per e-mail bevestigd.
3.2. Reizigers zijn verplicht om onmiddellijk de ontvangen bevestiging te controleren op juistheid en volledigheid, en Grandeur Travel op eventuele fouten of afwijkingen te wijzen.

  1. Aansprakelijkheid van reisbureau

4.1. Informatie over hotels/accommodaties/reisdiensten is gebaseerd op informatie van de hoteliers/accommodatieverstrekkers/ touroperators of andere dienstverleners. Grandeur Travel geeft geen eigen beloftes of garanties voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aan de reiziger verstrekte informatie.

  1. Wijzigingen / annulering

5.1. De reiziger/klant kan op elk moment de overeenkomst opzeggen. In veel voorkomende gevallen dient er dan een annuleringsvergoeding betaald te worden door de reiziger/klant.

Tijdens het boekingsproces op de website worden de annuleringscondities getoond die op de betreffende boeking van toepassing zijn. Na afronding van de boeking ontvangt de klant een boekingsbevestiging. Ook op deze boekingsbevestiging staan onder andere de annuleringscondities vermeld.

Indien een boeking telefonisch/mondeling is gemaakt, worden deze annuleringscondities mondeling doorgegeven en bij de boekingsbevestiging nogmaals vermeld.

5.2 De reiziger kan op elk moment wijzigingen doorgeven. Wijzigingen kunnen uitsluitend per mail doorgegeven worden, waarbij rekening gehouden moet worden met een verwerkingstijd van tenminste 3 werkdagen. Wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Alvorens de wijziging wordt doorgevoerd, worden deze extra kosten overlegd met de reiziger. Daarnaast kan het voorkomen dat een gewenste wijziging – ondanks alle inspanningen – niet doorgevoerd kan worden. Grandeur Travel is hiervoor niet aansprakelijk.

5.3. Tot aan het begin van de reis kan de reiziger verlangen dat een derde de rechten en plichten van de reisovereenkomst op zich neemt. De dienstverlener (hotelier/accommodatieverschaffer etc) kan in het contract bezwaar maken tegen de komst van de derde partij, indien deze niet voldoet aan de reiseisen of indien wettelijke voorschriften of toepasselijke regelgeving zijn deelname in de weg staat. Als een derde partij tot het contract toetreedt, dan zijn hij en de reiziger samen aansprakelijk voor de reissom en eventuele extra kosten als gevolg van deze toetreding.
5.4. Dienstverleners (hotelier/accommodatieverschaffer etc) kunnen contractuele diensten wijzigen of hiervan afwijken, indien de wijziging of afwijking redelijk is, rekening houdend met de belangen van de deelnemer. Redelijkheid wordt altijd aangenomen als de reden voor de wijziging het gevolg is van omstandigheden die door de dienstverlener niet kunnen worden beïnvloed, zoals natuurrampen, oorlog of militaire conflicten, stakingen, terreuraanslagen, ziekte, politieke, economische en andere gebeurtenissen, die een reis ter discussie stellen. Onder onmiddellijke mededeling van het niet beschikbaar zijn van de dienst, kan het reisbureau zich ontdoen van de inspannings- en leveringsverplichting.

  1. Overige bepalingen

6.1. Grandeur Travel streeft ernaar om de informatie regelmatig bij te werken en te corrigeren. Grandeur Travel is ten dele afhankelijk van informatie van leveranciers en kan van deze informatie niet altijd de juistheid c.q. volledigheid garanderen. Neemt u contact op met Grandeur Travel als u specifieke vragen heeft of de juistheid c.q. volledigheid van bepaalde zaken graag gegarandeerd wilt hebben.

6.2. Het Nederlands recht is van toepassing.

Log in