Een moment alstublieft, wij checken de beschikbaarheid bij hotels die aansluiten bij uw wensen.
+31 (0)578-234567 | [email protected]

Algemene Reisvoorwaarden en Privacyovereenkomst

Algemene Reisvoorwaarden (AR) van Grandeur Travel

Versie: 20 oktober 2021

 1. Toepasselijkheid

  1.1. Algemene voorwaarden van Grandeur Travel, verder genoemd 'het reisbureau'.
  1.2. Het reisbureau werkt op basis van deze voorwaarden uitsluitend als tussenpersoon bij de bemiddeling van hotelovernachtingen. De hotelovernachtingen worden geleverd door exploitanten, hoteliers, accommodatieverschaffers en andere dienstverleners (zoals touroperators). De contractuele relatie met betrekking tot genoemde reisdiensten is rechtstreeks en onmiddellijk tussen de reisdeelnemers (de klanten van reisbureaus) en de respectievelijke hoteliers, accommodatieverschaffers, organisatoren of andere dienstverleners. Het reisbureau ontvangt de reisaanvraag of reserveringen van reisdeelnemer/klant en bemiddelt bij het afsluiten van de reisovereenkomst met dienstverleners.
  1.3. Bij boekingen zijn de contractuele afspraken maatgevend, zoals ze door de reisdeelnemer/klant met de organisator of de andere dienstverleners zijn gemaakt, met inbegrip van de (leverings)voorwaarden van de organisator of andere dienstverleners. Het reisbureau (Grandeur Travel) is contractueel geen partij.

 2. Registratie / reservering / reisinformatie

  2.1. Bemiddelingsaanvragen of reserveringen kunnen schriftelijk, mondeling, telefonisch of via elektronische middelen (via de website of per e-mail bijvoorbeeld) worden gedaan. Hierdoor geeft de reisdeelnemer/klant opdracht aan het reisbureau te bemiddelen bij een reisovereenkomst tussen hem en de andere dienstverleners.
  2.2. De reiziger is contractueel gebonden aan de aanvraag, reservering of boeking.
  2.3. De contractverplichting van het reisbureau is beperkt tot de administratieve bemiddeling van de reisdiensten. Het reisbureau wijst iedere aansprakelijkheid of garantie af, en ook met betrekking tot door het reisbureau aan de reiziger verstrekte informatie over de reis is het reisbureau niet aansprakelijk.

 3. Boekingsbevestiging

  3.1. Registraties/boekingen worden per e-mail bevestigd.
  3.2. Reizigers zijn verplicht om onmiddellijk de ontvangen bevestiging te controleren op juistheid en volledigheid, en Grandeur Travel op eventuele fouten of afwijkingen te wijzen.

 4. Aansprakelijkheid van reisbureau

  4.1. Informatie over hotels/accommodaties is gebaseerd op informatie van de hoteliers/accommodatieverstrekkers/ touroperators of andere dienstverleners. Grandeur Travel geeft geen eigen beloftes of garanties voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aan de reiziger verstrekte informatie.

 5. Garantieregeling

  5.1.

  Grandeur Travel is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Alle bij VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat je in geval van faillissement je je reisgeld terug kan krijgen.

  Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin je kan vinden voor welke reizen de garantie geldt. Grandeur Travel verkoopt geen pakketreizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantieregeling.

 6. Wijzigingen / annulering

  6.1. Na het voltooien van uw boeking is wijzigen niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk uw boeking tegen betaling te annuleren en een nieuwe boeking te voltooien.
  6.2. De reiziger/klant kan op elk moment de overeenkomst opzeggen. In veel voorkomende gevallen dient er dan een annuleringsvergoeding betaald te worden door de reiziger/klant.
  Tijdens het boekingsproces op de website worden de annuleringscondities getoond die op de betreffende boeking van toepassing zijn. Na afronding van de boeking ontvangt de klant een boekingsbevestiging. Ook op deze boekingsbevestiging staan onder andere de annuleringscondities vermeld.
  Indien een boeking telefonisch/mondeling is gemaakt, worden deze annuleringscondities mondeling doorgegeven en bij de boekingsbevestiging nogmaals vermeld.
  6.3. Bij no-shows zal er 100% van de totale kosten van de boeking in rekening worden gebracht en zal er geen restitutie verleend worden.
  6.4. Bij eerder uitchecken zal er 100% van de totale kosten van de boeking in rekening worden gebracht en zal er geen restitutie verleend worden.
  6.5. Op of na de incheckdatum is annulering niet meer mogelijk.
  6.6. De reiziger kan op elk moment wijzigingen doorgeven. Wijzigingen kunnen uitsluitend per mail doorgegeven worden, waarbij rekening gehouden moet worden met een verwerkingstijd van tenminste 3 werkdagen. Wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Alvorens de wijziging wordt doorgevoerd, worden deze extra kosten overlegd met de reiziger. Daarnaast kan het voorkomen dat een gewenste wijziging – ondanks alle inspanningen – niet doorgevoerd kan worden. Grandeur Travel is hiervoor niet aansprakelijk.
  6.7. Tot aan het begin van de reis kan de reiziger verlangen dat een derde de rechten en plichten van de reisovereenkomst op zich neemt. De dienstverlener (hotelier/accommodatieverschaffer etc) kan in het contract bezwaar maken tegen de komst van de derde partij, indien deze niet voldoet aan de reiseisen of indien wettelijke voorschriften of toepasselijke regelgeving zijn deelname in de weg staat. Als een derde partij tot het contract toetreedt, dan zijn hij en de reiziger samen aansprakelijk voor de reissom en eventuele extra kosten als gevolg van deze toetreding.
  6.8. Dienstverleners (hotelier/accommodatieverschaffer etc) kunnen contractuele diensten wijzigen of hiervan afwijken, indien de wijziging of afwijking redelijk is, rekening houdend met de belangen van de deelnemer. Redelijkheid wordt altijd aangenomen als de reden voor de wijziging het gevolg is van omstandigheden die door de dienstverlener niet kunnen worden beïnvloed, zoals natuurrampen, oorlog of militaire conflicten, stakingen, terreuraanslagen, ziekte, politieke, economische en andere gebeurtenissen, die een reis ter discussie stellen. Onder onmiddellijke mededeling van het niet beschikbaar zijn van de dienst, kan het reisbureau zich ontdoen van de inspannings- en leveringsverplichting.

 7. Exclusieve deal en / of persoonlijk aanbod
  Uw exclusieve deal en / of persoonlijk aanbod wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid en actuele prijzen (typefouten voorbehouden).

 8. Overige bepalingen

  8.1. Grandeur Travel streeft ernaar om de informatie regelmatig bij te werken en te corrigeren. Grandeur Travel is ten dele afhankelijk van informatie van leveranciers en kan van deze informatie niet altijd de juistheid c.q. volledigheid garanderen. Neemt u contact op met Grandeur Travel als u specifieke vragen heeft of de juistheid c.q. volledigheid van bepaalde zaken graag gegarandeerd wilt hebben.
  8.2 Alle foto's op onze website zijn puur bedoeld om u een indruk te geven en bieden geen garantie voor soortgelijke kenmerken voor de door u geboekte accommodatie / kamer(s). 
  8.3. Het Nederlands recht is van toepassing.

   

 

Privacyovereenkomst van Grandeur Travel voor reisagentschapsdiensten

Versie: 31 januari 2021

In onze privacyovereenkomst leggen wij u uit hoe en welke van uw gegevens wij met uw toestemming verzamelen, de wijze waarop wij deze gebruiken en met wie wij uw gegevens delen.

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”).

Wij en onze dienstverleners verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

– Via de website wanneer u een aankoop/boeking doet.
– Via cookies en/of vergelijkbare technologieën

Wij verzamelen om onze dienstverlening te verbeteren:
– IP-adres
– Informatie over het gebruik van de website
– Informatie over uw aankopen/boeking

Wij verzamelen om uw boeking of een andere aanvraag te kunnen behandelen mogelijk uw:

– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Provincie
– Land
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bankgegevens
– Inloggegevens

Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Wij en onze dienstverleners gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing gerelateerde materialen
– Het optimaliseren van onze website op basis van user generated content

Wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners om deze dienstverlening te faciliteren:

– Leveranciers en dienstverleners die betrekking hebben op uw geboekte hotelovernachting
– Emerging Travel Group, waar wij voor optreden als bemiddelaar.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.